Rhieni

Arholiadau Ac Asesu Allanol 2022

CEFNOGI EICH PLENTYN i WENEUD PENDERGYNIADAU AM EI DYFODOL

DIOGELWCH AR-LEIN

Canllaw i Rieni a Gofalwyr ar ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol

Mae’r canllaw hwn yn rhoi gwybodaeth ymarferol i rieni a gofalwyr am sut i helpu eu plant i ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol mewn ffordd bositif. Mae’r canllawiau yn nodi peryglon a manteision y cyfryngau cymdeithasol ac yn awgrymu adnoddau defnyddiol ar gyfer rhieni a gofalwyr er mwyn iddynt ddod i ddeall mwy am bryderon diogelwch ar y cyfryngau cymdeithasol.

CYFLWYNIAD NOSON RHIENI Blwyddyn 7 - Medi 2019

CYFLWYNIAD NOSON RHIENI Blwyddyn 10 - Medi 2019

YSGOL BRYNREFAIL
Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4AD
[t] 01286 672381
[f] 01286 672066
twitter
teep ambassador school