Pwy di Pwy

Staff Yr Ysgol 2019-2020

Uwch Dîm Rheoli:

Mrs Ellen A Williams Pennaeth
Mrs Gwenno Bebb Dirprwy Brifathro
Mr Elfed Williams Dirprwy Brifathro
Mr Paul P Griffths Pennaeth Cynorthwyol
Mrs Catrin W Jones Pennaeth Cynorthwyol

Pennaethiaid Blwyddyn:

Mrs Anwen M Edwards Pennnaeth Blwyddyn 7
Miss Sam J Jones Pennnaeth Blwyddyn 8
Mrs Nia R Williams Pennnaeth Blwyddyn 9
Mrs Siân A Harris Pennnaeth Blwyddyn 10
Mr Nidian C Huws Pennnaeth Blwyddyn 11
Mr R Elfyn Roberts Pennnaeth Blwyddyn 12-13

Staff Addysgu:

Mrs Catherine F Bailey Pennaeth Saesneg
Mr Iwan Barker-Jones Pennaeth Dyniaethau : Pennaeth Hanes/Add Grefyddol
Mr Gareth Davies Mathemateg ac Addysg Gorfforol
Mrs Llinos Dobbins Pennaeth Addysg Gorfforol
Mrs Anwen M Edwards Pennaeth Cerdd
Dr Gareth S Evans Pennaeth Ffiseg
Mrs Sharon Griffith Cyd-gysylltydd Anghenion Dysgu Ychwanegol
Mrs Leah H Griffiths Dyniaethau, Hanes a Chymraeg
Mr Paul P Griffiths Pennaeth y Gyfadran Technoleg a Cydlynydd TGC
Mrs Sian A Harris Cyd-gysylltydd Gyrfaoedd/ Profiad Gwaith a Chelf
Mr Huw T Harvey Cymraeg a Cherdd
Mrs Melanie Hogan Pennaeth Ieithoedd Tramor Modern
Miss Elen G Hughes Cymraeg a Chelf
Miss Ffion C Hughes Pennaeth Addysg Grefyddol
Ms Gweno V Hughes Cymraeg : Cyd-gysylltydd BAC Cymraeg CA4
Mrs Jennifer C Hughes Technoleg a Pennaeth Celf
Ms Sheila Hughes Saesneg a Cymraeg
Mr Nidian C Huws Addysg Gorfforol
Mrs Bethan M Jones Mathematics
Mrs Catrin W Jones Cymraeg: Cyd-gysylltydd BAC Cymraeg 16+
Miss Erin M Jones Saesneg a Cymraeg
Mrs Hayley G P Jones Mathemateg
Mrs Samantha Jones Ieithoedd Tramor Modern
Mr Siôn O Jones Pennaeth Cynhwysiad
Miss Catrin H Morris Saesneg
Mrs Samantha L Owen Dirprwy Bennaeth Saesneg
Miss Lauren E Oliver Saesneg a Addysg Gorfforol
Mr R Dylan Parri Daearyddiaeth a Technoleg Gwybodaeth
Mr Gethin A C Parry Mathemateg a Gwyddoniaeth
Mrs Anwen Powell Bwyd a Maeth
Mrs Glesni C Pritchard Ieithoedd Tramor Modern
Mrs Delyth C Pyrs Saesneg
Miss Alaw Ll Roberts Mathemateg
Mrs Gwenllian Roberts Technoleg a Celf
Mrs Lowri W Roberts Pennaeth Cymraeg
Miss Marian E Roberts Pennaeth TGC, Ast. Busnes a Iechyd a Gofal
Mr R Elfyn Roberts Pennaeth Daearyddiaeth
Mrs Sioned W Roberts Pennaeth Cemeg
Dr Ruth A Sharrock Pennaeth Gwyddoniaeth a Bywydeg
Mr Arwel V Stephen Pennaeth Mathemateg
Miss Sara M Stockwell Gwyddoniaeth a Cemeg
Mrs Catrin H Thomas Cymraeg ac Addysg Grefyddol
Mrs Elin L Williams Cymraeg
Mr John Ll Williams Gwyddoniaeth a Ffiseg
Mrs Nia R Williams Gwyddoniaeth a Bywydeg

Staff Ategol:

Mr Kevin W Owen Rheolwr Busnes a Chyllid
Mrs Bethan E Jones Rheolwr Sustemau a Swyddog Arholiadau
Mrs Sasha Alcock Cymorthydd Clerigol
Mrs Meryl Williams Cymorthydd Clerigol
Mrs Rhiannon Williams Cymorthydd Clerigol
Mrs Teleri H Pritchard Technegydd Reprograffeg
Mr Maldwyn P Morris Technegydd Gwyddoniaeth
Mr Ian Pritchard Technegydd TGC/Technoleg
Mr Ian Wyn Jones Gofalwr
Mr Bryan W Williams Gofalwr
Mr Dilwyn Rogers Gofalwr
Mrs Rhiannon Evans Goruchwylwraig Cinio
Mrs Jenna Jones Goruchwylwraig Cinio
Miss Hannah R Bright Uwch Cymhorthydd Cynhwysiad
Mr Alun Ll Pritchard Uwch Cymhorthydd Cynhwysiad
Mrs Liz Daniel Uwch Gymhorthydd Cyflenwi
Mrs Elaine Price Uwch Gymhorthydd Cyflenwi
Mr Sean W Davies Cymhorthydd Dosbarth
Mr Tyler F French Cymhorthydd Dosbarth
Mrs Ann M Hughes Cymhorthydd Dosbarth
Mr Elliott Perks Cymhorthydd Dosbarth
Mrs Gladwen Pritchard Cymhorthydd Dosbarth
Mrs Maria Roberts Cymhorthydd Dosbarth
Mrs Lynn Rowlands Cymhorthydd Dosbarth
Mrs Bethan Williams Cymhorthydd Dosbarth
Mrs Clare Y Williams Cymhorthydd Dosbarth
Mrs Manon E Williams Cymhorthydd Dosbarth

Staff Asiantaethau Eraill:

Miss Lisa Cambell Cyd-gysylltydd 5 x 60
Mr Dafydd Roberts Swyddog Datblygu Rygbi
Ms Denise Jones Cwnselydd
Mrs Nia O'Mara Swyddog Lles Addysg
Mrs Nia Williams Nyrs Ysgol
PC Dylan Pritchard Heddlu

 

Staff Yr Ysgol
Fersiwn i argraffu - cliciwch yma

 

YSGOL BRYNREFAIL
Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4AD
[t] 01286 672381
[f] 01286 672066
twitter
teep ambassador school