Pupils

Pynciau Dewisol CA5 Brynrefail 2019
Gwynedd and Anglesey Post-16 Education Consortium - click here

Amserlen Arholiadau allanol Haf 2019- click here (Welsh only available...)

Sixth Form 2018-19
Optional Subjects KS5 - click here
Application for entry - click here

'New Hampshire' Skiing Trip 2018 - click here

Amserlen Gyffredinol Arholiadau Allanol Haf 2018 - click here (Welsh only available...)

YSGOL BRYNREFAIL
Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4AD
[t] 01286 672381
[f] 01286 672066
twitter
teep ambassador school