Prif Ddisgyblion Ysgol Brynrefail

Prif Ddisgyblion:

Nel P Jones, Deio Ll Roberts, Gwennan R Brooks a Elis G Edwards

Prif disgyblion

 

Archif Prif Ddisgyblion

Prif Ddisgyblion

Prif Ddisgyblion 2020-21- Anest Edwards ac Eleri Jones

Dirprwy Prif-ddisgybl 2020-2021 - Andrew Hughes.

 

 

YSGOL BRYNREFAIL
Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4AD
[t] 01286 672381
[f] 01286 672066
twitter
teep ambassador school