Prif Ddisgyblion Ysgol Brynrefail

Prif DdisgyblionPrif Ddisgyblion 2019-20 – Gwenllian Griffiths ac Ynyr Pritchard

Dirprwyon – Rhydian Williams a Beca Jones

Swyddog Amgylchedd – Elen Williams

Swyddog Cyfle Cyfartal – Anna Thomas

Swyddog Cymdeithasol – Twm Herd

Swyddogion Iechyd a Lles – Iolo Roberts ac Osian Thomas.

Llongyfarchiadau iddynt bob un a phob lwc wrth eu gwaith eleni.

YSGOL BRYNREFAIL
Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4AD
[t] 01286 672381
[f] 01286 672066
twitter
teep ambassador school