Polisiau

Polisi Gwrth Fwlio (16.09.2019) - cliciwch yma

Polisi Amddiffyn Plant (16.09.2019) - cliciwch yma

Polisi Iechyd a Diogelwch (08.07.2019) - cliciwch yma

Polisi Preifatrwydd (09.07.2018) - cliciwch yma

Polisi Addysg Rhyw a Pherthnasoedd (05/12/2016) - cliciwch yma

Polisi Addysg Bersonol a Chymdeithasol (21.01.2016) - cliciwch yma

Polisi Anghenion Addysgol Ychwanegol (21.01.2016) - cliciwch yma

Polisi Arholiadau (21.01.2016) - cliciwch yma

Polisi Atal Radicaleiddio (04.05.2016) - cliciwch yma

Polis Bwyta'n Iach (21.01.2016) - cliciwch yma

Polisi Canllawiau Diogelu Disgyblion - cliciwch yma

Polisi Côd Ymarfer ar Gyfer Disgyblion a Cytundeb Cartref-Ysgol (14.07.2014) - cliciwch yma

Polisi Cytundeb Defnydd Derbyniol ar gyfer Disgyblion (23.04.2015) - cliciwch yma

Polisi 'Dewch a'ch Dyfais eich Hun' (BYOD) (23.04.2015) - cliciwch yma

Polisi Disgwyliadau Dosbarth (14.07.2014) - cliciwch yma

Polisi Dysgu ac Addysgu TEEP (08.05.2017) - cliciwch yma

Polisi Ffonau Symudol (21.01.2016) - cliciwch yma

Polisi Gwisg Ysgol (23.04.2015) - cliciwch yma

Polisi Iaith yr Ysgol (14.07.2014) - cliciwch yma

Polisi Llythrennedd a Rhifedd (05.12.2016) - cliciwch yma

YSGOL BRYNREFAIL
Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4AD
[t] 01286 672381
[f] 01286 672066
twitter
teep ambassador school