Llywodraethwyr

Y CORFF LLYWODRAETHAU 2019/2020 - cliciwch yma

Y CORFF LLYWODRAETHAU 2018/2019 - cliciwch yma

Y CORFF LLYWODRAETHAU 2017/2018 - cliciwch yma


ADRODDIAD BLYNYDDOL RHIENI / LLYWODRAETHWYR 2018/2019 - cliciwch yma

ADRODDIAD BLYNYDDOL RHIENI / LLYWODRAETHWYR 2017/2018 - cliciwch yma

YSGOL BRYNREFAIL
Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4AD
[t] 01286 672381
[f] 01286 672066
twitter
teep ambassador school