Llythyrau

2021-22

25.01.22 Noson Rhieni - Apwyntiadau Fidio

25.01.22 Noson Rieni Bl.11

25.01.22 Papur Enwebu Cynrychiolydd Rhieni ar Gorff Llywodraethu Ysgol Uwchradd Brynrefail

25.01.22 Ethol Dau Gynrychiolwyr Rhieni ar Gorff Llywodraethu

17.01.22 Gweithredu gyda Lles Emosiynol a Meddyliol

2020-21

08.06.21 Trefniadau Canlyniadau TGAU Canolfan

08.06.21 Trefniadau Canlyniadau Canolfan Safon Uwch/Uwch Gyfrannol

24.11.20 Gwisgo gorchuddion wyneb yn yr ysgol - cliciwch yma

18.09.20 Trefniadau’r ysgol pe byddai achos o'r coronafeirws wedi ei gadarnhau yma.


2019/20

12.02.20 Gwersi Mathemateg Ar Ôl Ysgol - cliciwch yma

30.09.19 Llythyr Presenoldeb Blwyddyn 11 - cliciwch yma

13.09.19 Amserlen Chwaraeon Bechgyn Ysgol Brynrefail – Medi 2019 - cliciwch yma

12.09.19 Llythyr ynglyn â Phresenoldeb - cliciwch yma

03.09.19 Rhieni Blwyddyn 12 - cliciwch yma

03.09.19 Rhieni Blwyddyn 10 - cliciwch yma

03.09.19 Rhieni Blwyddyn 7- cliciwch yma

2018/19

15.05.19 Papur Enwebu Cynrychiolwyr Rhieni - cliciwch yma

15.05.19 Ethol Cynrychiolwyr Rhieni ar Gorff Llywodraethu Ysgol Brynrefail - cliciwch yma

08.05.19 Llythyr Codi ymwybyddiaeth 2019 - Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) - cliciwch yma

04.02.19 Potel ddwr Ysgol Brynrefail - cliciwch yma

24.01.19 Gwersi ychwanegol mathemateg i ddisgyblion bl 11 sydd yn sefyll arholiad TGAU - cliciwch yma

09.01.19 Taliadau cinio ysgol ar-lein drwy app Schoolgateway - cliciwch yma

09.01.19 Taliadau cinio ysgol ar-lein drwy wefan Schoolgateway - cliciwch yma

07.01.19 System arian cinio di-dâl newydd yn weithredol - 21ain Ionawr 2019 - cliciwch yma

15.10.18 Taliadau ar y we Ysgol Brynrefail - Canllawiau Rhieni - cliciwch yma

15.10.18 Taliadau ar y We - cliciwch yma

12.10.18 Llythyr Adran Addysg Gorfforol - cliciwch yma

12.10.18 Noson Rieni ar gyfer disgyblion Bl. 10 - cliciwch yma

24.09.18 Noson Rieni ar gyfer disgyblion Bl. 11 - cliciwch yma

19.09.18 Grwp Ffocws Rhieni 2018 - cliciwch yma

17.09.18 Llythyr ynglyn â Phresenoldeb - cliciwch yma

12.09.18 Llythyr Clwb Gwaith Cartref - cliciwch yma

07.09.18 Gwaith cartref Blwyddyn 7, ‘Nando’s Takeaway Classwork’ - cliciwch yma

07.09.18 Gwaith cartref Blwyddyn 8 & 9, 'Gwaith cartref Galeri' - cliciwch yma

07.09.18 Llythyr Blwyddyn 10 Medi 2018 - cliciwch yma

03.09.18 Llythyr Blwyddyn 7 Medi 2018 - cliciwch yma

03.09.18 Llythyr Blwyddyn 10 Medi 2018 - cliciwch yma

03.09.18 Llythyr Blwyddyn 12 Medi 2018 - cliciwch yma

2017/18

20.07.18 Llythyr Diwedd Blwyddyn 2018 - cliciwch yma

25.05.18 Llythyr Diwedd Blwyddyn 13 - cliciwch yma

24.05.18 Alton Towers - Llythyr - cliciwch yma, Ffurflen Ganiatad - cliciwch yma

03.05.18 Gwersi Mathemateg Ychwanegol Sulgwyn - cliciwch yma

26.04.18 "Prom" Blwyddyn 11 - cliciwch yma

17.04.18 Cynllun Hyfforddiant Offerynnol 2018/2019 - cliciwch yma

16.04.18 Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol (At rieni/gwarcheidwaid disgyblion Blwyddyn 7, 8 a 9) - cliciwch yma

16.04.18 Taith Theatr Blwyddyn 9 Setiau 1-3 - cliciwch yma

09.04.18 Llythyr gan y Pennaeth - cliciwch yma

20.03.18 Llythyr Noson Adolygu a Rheoli Straen Arholiadau - cliciwch yma

15.03.18 Trip Pontio - cliciwch yma

13.03.18 Raffl Pasg 2018 Cyfeillion Ysgol Brynrefail - cliciwch yma

12.03.18 Noson Opsiynau Chweched Dosbarth - cliciwch yma

06.03.18 Llythyr Cyfiawnder Mewn Diwrnod Mawrth 2018 - cliciwch yma

05.03.18 Year 11 Revision Guide Letter (Saesneg yn unig) - cliciwch yma

27.02.18 Llythyr Noson Rieni Blwyddyn 9 - cliciwch yma

20.02.18 Noson Rieni Blwyddyn 7 - cliciwch yma

08.02.18 Noson Opsiynau Blwyddyn 10 - cliciwch yma

YSGOL BRYNREFAIL
Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4AD
[t] 01286 672381
[f] 01286 672066
twitter
teep ambassador school