Dogfennau Pwysig

Adroddiad Ysgol Iach 2020-21 - cliciwch yma

Gwybodaeth i rhieni blwyddyn 10 - cliciwch yma

YSGOL BRYNREFAIL
Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4AD
[t] 01286 672381
[f] 01286 672066
twitter
teep ambassador school