Cyfeillion Brynrefail

Prif amcan 'Cyfeillion Ysgol Brynrefail' yw codi arian ar gyfer yr ysgol drwy drefnu gwahanol weithgareddau drwy gydol y flwyddyn, a thrwy hyn, gefnogi gwaith yr ysgol. Rydym yn elusen gofrestredig. Mae 'Cyfeillion Ysgol Brynrefail' wedi cefnogi a chyfrannu tuag at nifer o brosiectau dros y blynyddoedd ee adnoddau ar gyfer yr adran gerdd newydd, ymweliadau a theithiau addysgol, gweithgareddau chwaraeon, Eisteddfod yr Ysgol, cyfrannu tuag at ariannu'r dderbynfa newydd ac yn ddiweddar mae'r 'Cyfeillion' wedi codi arian i brynu 'defibrillator' ar gyfer yr ysgol. Mae nifer o'r eitemau yn rhai mae'r gymuned hefyd yn elwa ohonynt gan fod yr ysgol yn cael ei defnyddio gan glybiau a chymdeithasau lleol ac mae'r 'Cyfeillion' yn gweithio'n agos iawn gyda'r gymuned sydd wastad yn barod i gefnogi pob ymgyrch codi arian. Yn ddiweddar mae'r 'Cyfeillion' wedi trefnu nosweithiau cymdeithasol fel Noson Blasu Gwin, y Ffair Nadolig, Sioe Ffasiynau, noson gig grwpiau Cymraeg a Chyngherddau mawreddog yn ogystal â chodi arian (a chael lot o hwyl!) yn cefnogi digwyddiadau fel Marathon Eyri, Etape Eryri a'r Slateman Triathlon.
Mae mwy o fanylion ar gael ar dudalen Facebook 'Cyfeillion Ysgol Brynrefail' a bydd manylion y cyfarfod nesaf yn cael ei gyhoeddi ar wefan yr ysgol yn fuan.
Rydym yn griw bach hwyliog sy'n cyfarfod unwaith y tymor ac mae croeso i unrhyw un ymuno â ni - plîs dewch draw i gefnogi!

Noson Gig Grwpiau Cymraeg - Clwb Rygbi Caernarfon 2017:

Noson Gig Grwpiau Cymraeg - Clwb Rygbi Caernarfon 2017 Noson Gig Grwpiau Cymraeg - Clwb Rygbi Caernarfon 2017

Ffair Nadolig 2017:

Ffair Nadolig 2017 Ffair Nadolig 2017

Noson Blasu Gwin 2017:

Noson Blasu Gwin 2017 Noson Blasu Gwin 2017

DIGWYDDIADAU I DDOD

Eisteddfod Uwchradd (Blynyddoedd 7, 8 ac 9):

Eisteddfod Uwchradd (Blynyddoedd 7, 8 ac 9)Dydd Sadwrn, Mawrth 3ydd, 2018
Rhanbarth Eryri

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

CYNGERDD MAWREDDOG YSGOL BRYNREFAIL:

Noson Blasu Gwin 2017Nos Wener, 23 Mawrth 2018
NEUADD YSGOL BRYNREFAIL, LLANRUG

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

YSGOL BRYNREFAIL
Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4AD
[t] 01286 672381
[f] 01286 672066
twitter
teep ambassador school