Canlyniadau

Canlyniadau Arholiadau TAG UG Haf 2018 - cliciwch yma

Canlyniadau Arholiadau TGAU Haf 2018 - cliciwch yma

Canlyniadau Cyrsiau BTEC Haf 2018 - cliciwch yma

Dangosyddion Canlyniadau Blwyddyn 11 Haf 2018 - cliciwch yma

Fy Ysgol Leol - cliciwch yma

Canlyniadau Arholiadau TAG Lefel A - Haf 2017 - cliciwch yma

Canlyniadau Arholiadau TAG UG - Haf 2017 - cliciwch yma

Canlyniadau Arholiadau TGAU - Haf 2017 - cliciwch yma

Canlyniadau Cyrsiau BTEC - Haf 2017 - cliciwch yma

Dangosyddion Canlyniadau Blwyddyn 11 - Haf 2017 - cliciwch yma

YSGOL BRYNREFAIL
Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4AD
[t] 01286 672381
[f] 01286 672066
twitter
teep ambassador school