GWYBODAETH

Ardal gwybodaeth / manylion am yr ysgol

DISGYBLION

Ardal ar gyfer disgyblion Ysgol Brynrefail

RHIENI

Ardal ar gyfer rhieni disgyblion Ysgol Brynrefail

Chweched Dosbarth 2020-21

BYD BRYNREFAIL


MAY 2018<

RHAGFYR 2021

HAF 2021

MAI 2018

RHAGFYR 2020

ADRODDIAD ESTYN

Cliciwch yma i ddarllen Adroddiad Estyn Ysgol Brynrefail


DIGWYDDIADAU / CALENDR


Cliciwch yma i weld y calendr yn fwy

YSGOL BRYNREFAIL
Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4AD
[t] 01286 672381
[f] 01286 672066
twitter
teep ambassador school