GWYBODAETH

Ardal gwybodaeth / manylion am yr ysgol

DISGYBLION

Ardal ar gyfer disgyblion Ysgol Brynrefail

RHIENI

Ardal ar gyfer rhieni disgyblion Ysgol Brynrefail

Gwybodaeth i'w ddilyn

Gwybodaeth i'w ddod yn fuan...

BYD BRYNREFAIL


HYDREF 2019

MAI 2018

HAF 2019

MAI 2018

GWANWYN 2019

DIGWYDDIADAU / CALENDR


Cliciwch yma i weld y calendr yn fwy

YSGOL BRYNREFAIL
Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4AD
[t] 01286 672381
[f] 01286 672066
twitter
teep ambassador school