Rhieni

"Y Byd i'n Disgyblion a Disgyblion i'n Byd"

Meddwl am Iechyd Meddwl
logo meddwl

Mae’r gwefan yma yn rhoi cyngor a gwybodaeth ddefnyddiol iawn am faterion iechyd meddwl i blant a phobl ifanc, rhieni a gofalwyr ac i bobl broffesiynol sy’n gweithio yn agos a phlant a phobl ifanc - cliciwch yma

 

 

Cyfeillion Ysgol Brynrefail  
Dyma'r enw a fabwysiadwyd gan gymdeithas rhieni ac athrwon yr ysgol. Maent yn trefnu nifer o weithgareddau  cymdeithasol ac addysgol yn ystod y flwyddyn. Dros y blynyddoedd maent hefyd wedi codi symiau sylweddol o arian  i helpu brynu offer ac adnoddau i'r ysgol. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

Llyfryn rhifedd - cliciwch yma

adroddiad blynyddol Cliciwch yma am Adroddiad Blynyddol Rhieni / Llywodraethwyr 2016 / 2017

 

-------------------------------

 

adroddiad blynyddol Cliciwch yma am Adroddiad Blynyddol Rhieni / Llywodraethwyr 2015 / 2016

 

-------------------------------

 

adroddiad blynyddol Cliciwch yma am Adroddiad Blynyddol Rhieni / Llywodraethwyr 2014 / 2015

 

-------------------------------

 

adroddiad blynyddol Cliciwch yma am Adroddiad Blynyddol Rhieni / Llywodraethwyr 2013 / 2014

 

Er mwyn hwylustod dyma'r Gwyliau Ysgol tan 2016:

 

Gwyliau 2013 - 2014 - cliciwch yma

Gwyliau 2014 - 2015 - cliciwch yma

Gwyliau 2015 - 2016 - cliciwch yma

Calendr Ysgol Brynrefail 2017 - 2018 - cliciwch yma