Croeso i wefan Ysgol Brynrefail

 

22.12.17 Byd Brynrefail

Rhifyn 5 - Hydref 2017 - cliciwch yma

Parti Pendalar 2017

Parti Pendalar Cliciwch yma i weld mwy

Dogfennau Pwysig Chweched Dosbarth

Cais am le yn y chweched 2017 - cliciwch yma

Pynciau Dewisol CA5 Ysgol Brynrefail Medi 2017 - cliciwch yma

15.02.17 Noson Opsiynau Chweched Dosbarth - cliciwch yma

09.02.17 Noson Opsiynau Blwyddyn 10 - cliciwch yma

"Y Byd i'n Disgyblion a Disgyblion i'n Byd"

Rydym wedi darparu gwybodaeth ddefnyddiol ar eich cyfer ar dudalennau’r wefan, ac edrychwn ymlaen at rannu newyddion am yr ysgol a'r disgyblion, ynghyd â'r gymuned, gyda chi.

Ymaelodi â Loteri Ysgol Brynrefail

Fel y gwyddoch mae toriadau cyson wedi bod i gyllidebau ysgolion ers rhai blynyddoedd bellach. Rydym fel Pwyllgor yn cyfarfod i drefnu gwahanol weithgareddau i godi arian i gefnogi gwaith yr ysgol. cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Newid yn y dyddiau Hyfforddiant Mewn Swydd

Gan i ni drefnu rhaglen o hyfforddiant arbenigol yn eithaf diweddar, mae’n rhaid i ni newid y dyddiau hyfforddiant mewn swydd ar gyfer y flwyddyn. Bydd pum diwrnod hyfforddiant gyda phedwar o’r rhain yn y tymor cyntaf a’r pumed yn Nhymor yr Haf. - cliciwch yma am fwy o wybodaeth

CALENDR YSGOL 2017 - 2018 - cliciwch yma

 


 

 

 

Chwilio


Cyswllt

YSGOL BRYNREFAIL
Llanrug, Caernarfon, Gwynedd LL55 4AD
[t] 01286 672381
[f] 01286 672066
Cysylltu a Map. Cliciwch yma…