GWYBODAETH

Ardal gwybodaeth / manylion am yr ysgol

DISGYBLION

Ardal ar gyfer disgyblion Ysgol Brynrefail

RHIENI

Ardal ar gyfer rhieni disgyblion Ysgol Brynrefail

Y GYMUNED

Gwybodaeth ar gyfer y gymuned leol

BYD BRYNREFAIL


HAF 2019

MAI 2018

GWANWYN 2019

MAI 2018

HYDREF 2018

DIGWYDDIADAU / CALENDR


Cliciwch yma i weld y calendr yn fwy

YSGOL BRYNREFAIL
Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4AD
[t] 01286 672381
[f] 01286 672066
twitter
teep ambassador school